Technisch advies en engineering

Offerte aanvragen

In de fase van pre-engineering wordt M&R vaak gevraagd om mee te denken over het installatietechnische concept voor een gebouw. Wat past er qua gebouwbeheersysteem (GBS) het beste? We doen dat regelmatig als lid van een bouwteam. Onze inzet is klanten te helpen met het ontwerp (functionaliteit, capaciteit, procescondities etc.) en de selectie van onderdelen en componenten.

In de engineeringfase kunnen we een beoordeling van het ontwerp geven en eventuele aanpassingen adviseren. Daaruit volgt de realisatie van het principeschema en een advies over de keuze van de apparaten. M&R kan uw project desgewenst ook op de bouw monitoren. Te beginnen bij het maken van een goede planning, het nalopen van uw regelkastschema’s en de inspectie van veldcomponenten. Voor de daadwerkelijk start nemen we uw ontwerp en de kabel- en controlelijst samen nog een keer door. Doel is uiteindelijk om samen te komen tot een installatie die werkt zoals de bedoeling is en remote kan worden aangestuurd.